Prymni mają już 5 lat!

Jak ten czas szybko leci! Zespół regionalny Prymni prowadzony przez instruktorów: Annę Skawską - Kapłon i Damiana Lassaka przy Zespole Szkół w Ponicach świętował piątą rocznicę swojej oficjalnej działalności. Uroczystości związane z obchodami tej małej ale już okrągłej rocznicy odbyły się w sobotę 7 stycznia 2017 r. w ramach XI posiadów góralskich, a rozpoczęła je msza św., w trakcie której niezwykle ciepłe słowa o zespole wypowiadał celebrujący ją ks. Andrzej Iwaniuk. 

Reszta imprezy odbyła się w budynku zespołu szkół w Ponicach. Zebrani oklaskiwali gromkimi brawami występ Prymnych, a zwłaszcza najmłodszej grupy, która bardzo udanie zaprezentowała się w repertuarze kolędowym. Gospodarzami wieczoru byli: Dyrektor Szkoły Stanisław Skawski i instruktorka zespołu Anna Skawska – Kapłon. Uroczystość była pretekstem nie tylko do dokonania podsumowania pięcioletniej pracy zespołu i docenienia osób oraz instytucji zasłużonych dla jego rozwoju ale nade wszystko stworzyła sposobność do zaprezentowania lokalnemu środowisku dokonań małych górali i dostarczyła okazji do wspólnego świętowania. 
Specjalne tablice jubileuszowe za wspieranie działalności Prymnych otrzymali: Burmistrz Rabki – Zdroju, Stowarzyszenie „ Poni…ce do kłębka”, ks. Mieczysław Pajdo i p. Dorota Majerczyk. Starszym członkom zespołu oraz zasłużonym dorosłym wspierającym jego pracę, wręczono pamiątkowe statuetki, zaś wszystkie maluchy obdarowano słodkimi „Prymusiami” czyli piernikowymi kukiełkami. Po występach na gości czekały już tylko stoły zastawione regionalnymi potrawami, przy których kolędowano do późnego wieczora. Niewątpliwą atrakcją dla gości była wystawa zdjęć dokumentujących pięciolecie działalności Prymnych. 

Cała impreza zorganizowana została wysiłkiem: rodziców, instruktorów zespołu, Dyrektora Szkoły oraz Stowarzyszenia „ Poni…ce do kłębka”. 

::: Zdjęcia Eweliny Jurczakiewicz