Stowarzyszenie „ Poni…ce do kłębka” – zarys historii

Historia Stowarzyszenia „ Poni…ce do kłębka” jest dowodem na potęgę więzi rodzinnych i przyjacielskich, bo to one legły u podstaw tej inicjatywy. Wszystko zaczęło się od kontaktów towarzyskich grupki przyjaciół, którzy oprócz wspólnego spędzania czasu, udzielali się często społecznie w ramach istniejących struktur, tzn. rady sołeckiej i rady rodziców, m.in. organizując imprezy dochodowe na rzecz szkoły. Doświadczenia wyniesione z tego okresu doprowadziły ich do wniosku, że należałoby stworzyć nową formę organizacyjną, która pozwalałaby pełniej realizować ich zamierzenia.

W 2002 r. grupka ta podjęła próbę zbudowania organizacji opartej na młodzieży, w której widziano drzemiące pokłady zapału i energii. Wykorzystano w tym celu entuzjazm wychowanków szkoły w Ponicach skupionych wokół swego nauczyciela Stanisława Skawskiego. Od dłuższego czasu spotykali się oni w pomieszczeniach placówki organizując wieczory muzyczno – poetyckie, inspirowane najczęściej twórczością Jacka Kaczmarskiego. Pierwszy udokumentowany zapis takiego spotkania pochodzi jednak dopiero z 26 kwietnia 2002 r. Na wiosnę 2003 r. grupa ta zorganizowała koncert charytatywny, którego głównym celem było zebranie pieniędzy na leczenie ciężko chorego barda „ Solidarności”. W lipcu tego roku byli oni też aktywni podczas festynu na rzecz szkoły, a 13 grudnia 2003 r., podczas wieczoru muzycznego, powołano nieformalnie Stowarzyszenie Przyjaciół Ponic. Liderką młodzieżowej grupy była wtedy Ula Koterba. Członkowie stowarzyszenia nakreślili sobie bardzo ambitny plan działania: rejestrację prawną stowarzyszenia, utworzenie Dyskusyjnego Klubu Filmowego, opiekę nad zabytkami Ponic (zwłaszcza nad zabytkowym kościółkiem na Sołtysówce), utworzenie strony internetowej Ponic i podjęcie starań o wytyczenie szlaku turystycznego wiodącego wzdłuż koryta Poniczanki w stronę Starych Wierchów. Jesienią 2003 r. z inicjatywy członków stowarzyszenia powstały także drużyny sportowe: siatkówki i piłki nożnej reprezentujące Ponice w rabczańskich rozgrywkach ligowych. W latach 2004 - 2005 stowarzyszenie działało bardzo aktywnie organizując imprezy, które dały początek cyklicznym przedsięwzięciom, na stałe wpisanym w kalendarz Ponic: posiady góralskie (14.02.2004), Puchar Ponic w p. nożnej (31.07.2004), festyn regionalny (14.08.2005). Organizowano ponadto: koncerty muzyczne (zespoły: Bez Słów z Mszany Dolnej i Teren z Łodzi), imprezy rozrywkowe (50 lat rock and rolla) i wieczory poezji śpiewanej. Członkowie stowarzyszenia zaznaczyli także swój udział w organizacji pierwszych gminnych dożynek (Chabówka – 29.08.2004). Kultywowano również stare zwyczaje (kolęda po wsi na odnowę kościółka na Sołtysówce). Młodzi członkowie stowarzyszenia grali w drużynie OSP Ponice, która w sezonie 2004/2005 zdobyła Mistrzostwo Rabczańskiej Ligi Piłki Halowej. 25 marca 2004 r. członkinie stowarzyszenia rozpoczęły zajęcia aerobiku. Szybko okazało się, że młodzież sama nie zdoła samodzielnie zrealizować wszystkich celów stowarzyszenia, a grupa liderska wypalała się w konfliktach z resztą członków i sympatyków. Stanowczo zbyt długo ślimaczyła się sprawa rejestracji prawnej stowarzyszenia. Inicjatywę przejęli więc starsi członkowie i sympatycy Stowarzyszenia Przyjaciół Ponic. Od 7 listopada 2004 aż do lutego 2006 r. trwały dyskusje nad nowym programem stowarzyszenia i statutem organizacji. 21 lutego 2006 r., na kolejnym zebraniu walnym, przyjęto tekst statutu stowarzyszenia, które od tej pory przyjęło oficjalną nazwę – Stowarzyszenie „Poni…ce do kłębka”, wybrano władze organizacji, nakreślono najbliższe działania i wysłano wniosek do KRS o rejestrację prawną stowarzyszenia. W tym czasie zaakceptowano także oficjalne logo stowarzyszenia, wyłonione w drodze konkursu, a wykonane przez Elżbietę Jamróz, nauczycielkę plastyki ze szkoły w Ponicach – słoneczko z twarzą dziecka i kapeluszem góralskim na głowie. Siedzibą stowarzyszenia stał się użyczony lokal w budynku zespołu szkół w Ponicach. Po kilkumiesięcznej korespondencji z sądem w Krakowie, 30 czerwca 2006 r. wydana została decyzja o rejestracji Stowarzyszenia „ Poni…ce do kłębka”. Już pod tą nazwą zorganizowało ono 30 lipca 2006 r. festyn regionalny „ Chrońmy zabytki Ponic”, z którego całkowity dochód przeznaczono na remont kościółka na Sołtysówce. W trosce o gości odwiedzających Ponice, podjęto decyzję aby kolejne festyny organizowane były zawsze w ostatnią niedzielę lipca. W następnych latach kontynuowano formułę festynów regionalnych, posiadów góralskich, konkursu palm wielkanocnych jako elementu realizacji programu ochrony tradycji i kultury regionalnej Ponic. Roztoczono opiekę nad zespołem regionalnym Prymni działającym przy Zespole Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Ponicach. Realizując program promocji i rozwijania sportu, rekreacji i turystyki stowarzyszenie organizowało kolejne edycje Pucharu Ponic oraz przejęło opiekę nad drużyną piłki nożnej halowej (Mistrzem Rabczańskiej Ligi Piłki Halowej), która od sezonu 2007/08 pod nazwą „Ponice Chłopcy Nasi” reprezentuje wieś w rozgrywkach NLPH. Od 2014 r. rozgrywane są kolejne edycje Biegu Wolności. Stowarzyszenie roztoczyło także opiekę nad Szkolnym Kołem Turystycznym „ Włóczykij”.

Stowarzyszenie realizuje także zadania skierowane na wsparcie edukacyjno – wychowawcze działań szkoły, poprzez finansowanie wycieczek krajoznawczo – turystycznych (Bochnia, Bałtów, Ojców - Szlakiem Orlich Gniazd), zakup i darowiznę lektur do szkolnej biblioteki, zakup strojów sportowych dla uczniów „zerówki”, akcję dożywiania dzieci ze środków pozyskanych od FPD „Maciuś”, fundowanie nagród w szkolnych konkursach, projekt ENGLISH TEACHING - „Twórcze wykorzystanie czasu wolnego po lekcjach” z grantu pozyskanego od Polsko – Amerykańskiej Fundacji Wolności, od kilku lat współorganizuje wraz ze szkołą wielki coroczny Rodzinny Festyn Sportowy oraz planowany projekt „Stowarzyszenie – szkoła – nitki współpracy”.

Nasze stowarzyszenie powstało jako inicjatywa mieszkańców Ponic, którzy zapragnęli wyrwać swoją rodzinną wioskę z marazmu i niebytu społeczno-kulturalnego. Gra słów zawarta w nazwie organizacji wskazuje cel, który postawili sobie jej członkowie: dotarcie, przy pomocy różnych akcji (nitek), do wielkiego skarbca kultury (kłębka). Podejmowane działania zmierzają do rozbudzenia aktywności wszystkich mieszkańców, zbudowania świadomego społeczeństwa obywatelskiego i promocji Ponic jako „ małej ojczyzny” w skali gminy, powiatu i województwa, ba nawet Polski i Europy.

Zapraszamy do naszego kłębka wszystkich, którym bliskie są cele i idee stowarzyszenia.

Opracował: Stanisław Skawski


Rok 2002

 • 26 kwietnia – wieczór poetycki „Śpiewak nie może być sam”, poświęcony twórczości Jacka Kaczmarskiego;
 • lipiec – festyn na rzecz szkoły;

Rok 2003 

 • wiosna – koncert muzyczny na rzecz chorego J. Kaczmarskiego, występ grupy „Bez Słów” z Mszany Dolnej;
 • lipiec – festyn na rzecz szkoły, mecz piłki nożnej: Ponice – KS. Wierchy, występy: kabaretu „ Truteń”, zespołu „ Bez Słów”;
 • wrzesień – start drużyny z Ponic w rozgrywkach Rabczańskiej Ligi Siatkarskiej (udział rozgrywkach do maja 2005 r.);
 • 24 października – start zespołu z Ponic jako OSP Ponice w rozgrywkach Rabczańskiej Ligi Piłki Halowej (II lokata w sezonie 2003/04 );
 • 13 grudzień – powstanie Stowarzyszenia Przyjaciół Ponic, koncert zespołu Bez Słów, konkurs „ Śpiewać każdy może”;

Rok 2004

 • 17/18 stycznia – kolęda młodych członków Stowarzyszenia po wsi;
 • 14 lutego – I Posiady Góralskie w budynku szkoły;
 • 21 lutego – młodzieżowa impreza ostatkowa „ 50 lat rock and rolla”;
 • 6 marca - koncert grupy Bez Słów z Mszany Dolnej i zespołu Yes Kiez Sirumem z Krakowa;
 • 25 marca – początek zajęć aerobiku pań;
 • 28 maja – start drużyny OSP Ponice w Pucharze Rdzawki w piłce nożnej ( II miejsce);
 • 12/13 czerwca – udział członków stowarzyszenia w koncercie muzycznym w karczmie Oberwanka w Łostówce;
 • 31 lipca/1 sierpnia – dwudniowy festyn na rzecz szkoły, I Puchar Ponic w piłce nożnej, występy: kabaret Truteń, zespół Teren z Łodzi;
 • 29 sierpnia – udział członków stowarzyszenia w Dożynkach Gminnych w Chabówce;
 • 23 października – wieczór pamięci poświęcony J. Kaczmarskiemu, konkurs „Śpiewać każdy może”, koncert grupy „ Bez Słów”;
 • 5 listopada – start zespołu OSP Ponice w rozgrywkach Rabczańskiej Ligi Piłki Halowej ( 18 marca - zdobycie PUCHARU RLPH !!! );
 • 7 listopada – zebranie w sprawie prawnej rejestracji stowarzyszenia;
 • 10 listopada – rozstrzygnięcie konkursu na logo stowarzyszenia podczas szkolnej akademii z okazji Święta Niepodległości;
 • 11 listopada – powstanie komitetu założycielskiego stowarzyszenia;
 • 27 listopada – impreza andrzejkowa stowarzyszenia w stylu new romantic;

 

Rok 2005

 • 22/23 stycznia – kolęda starszych członków stowarzyszenia po wsi;
 • 3 lutego – „tłusty czwartek” członków stowarzyszenia, występy grup: Bez Słów i Teren;
 • 22 kwietnia – udział drużyny OSP Ponice w finale powiatowym w piłce halowej w Czarnym Dunajcu ( III lokata );
 • 30 kwietnia – impreza dochodowa młodych członków stowarzyszenia, zysk przeznaczony na nagrody dla uczniów szkoły w Ponicach;
 • 30 lipca – I Festyn Regionalny, II Puchar Ponic - koncert „ zjednoczonych sił„ zespołów: Teren i Bez Słów;  
 • 14 sierpnia – widowisko regionalne „ Wesele góralskie” z dochodem na rzecz szkoły;
 • wrzesień – udział członków stowarzyszenia w Dożynkach Gminnych w Ponicach;

 

Rok 2006

 • 21 lutego – zebranie założycielskie Stowarzyszenia „Poni…ce do kłębka”;
 • 30 lipca – II Festyn Regionalny „Ratujmy ponickie zabytki” na rzecz kościółka na Sołtysówce, mecz piłki nożnej: Żonaci – Kawalerzy, występ zespołu regionalnego Majeranki;
 • 7 sierpnia – wyjazd członków stowarzyszenia do Zakopanego na koncert Starego Dobrego Małżeństwa;
 • wrzesień – udział członków stowarzyszenia w Dożynkach Gminnych w Rdzawce;
 • 18 listopada – II Posiady Góralskie „Darcie pierza”, występy: zespołów: Jana Janoty, Majeranki i kapeli Białoniów z Klikuszowej;   

Rok 2007

 • 26 maja – wycieczka dzieci szkolnych do Bochni ( grant stowarzyszenia);
 • 22 lipca – IV Puchar Ponic;
 • 26 lipca – śmierć jednego z założycieli stowarzyszenia - Stanisława Zająca;
 • 29 lipca – III Festyn Regionalny „Chrońmy tradycję Ponic” na rzecz kościółka na Sołtysówce, wystawa „ Ponice na starej fotografii”, występ zespołu Anonym;
 • Jesień – objęcie opieką drużyny Ponice Chłopcy Nasi startującej w rozgrywkach Nowotarskiej Ligi Piłki Halowej (awans do II ligi w sezonie 2007/08 );

Rok 2008

 • 2 lutego – wspólna kolęda z Rabczańskim Kołem Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym;
 • maj – V Puchar Ponic, koncert zespołu Highway;
 • 27 lipca – IV Festyn Regionalny „ Chrońmy tradycję Ponic” na rzecz kościółka na Sołtysówce, koncert grupy Format;
 • wrzesień – wycieczka dzieci szkolnych do Bałtowa - grant stowarzyszenia;
 • 10 października – darowizna stowarzyszenia na rzecz szkolnej biblioteki – 72 lektury szkolne;
 • 22 listopada – III Posiady Góralskie „ Kiszenie kapusty”, występ gości – członków Stowarzyszenia Miłośników Kultury Ludowej i kapeli Białoniów z Klikuszowej;

 

Rok 2009

 • styczeń - kolęda w GORDZ w Rabce – Zdroju wspólnie z Rabczańskim Kołem Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym;
 • luty – jasełka w wykonaniu szkolnego zespołu regionalnego w starym kościółku na Sołtysówce;
 • wiosna – I Konkurs Palm Wielkanocnych i święcenie pokarmów w starym kościółku na Sołtysówce;
 • 4 czerwca – zasadzenie Dębu Wolności koło budynku Zespołu Szkół w Ponicach;
 • 3-4 lipca – wizyta chóru z Witebska, koncert w dworze w Wysokiej, wycieczka na Maciejową, msza św. w kościółku na Sołtysówce;
 • 17-18 lipca - VI Puchar Ponic, koncert grupy Pod Dudą;
 • 26 lipca – V Festyn Regionalny „ Ponice regionalnie”, występ zespołu „ Zielony Jawor” z Krempach, koncert zespołu Anonym, zakup strojów regionalnych dla szkolnego zespołu dziecięcego; 
 • 23 sierpnia – Dożynki Gminne w Ponicach, występ Majeranków;
 • 14 października – darowizna stowarzyszenia dla oddziału przedszkolnego - stroje sportowe;
 • 28 listopada – IV Posiady Góralskie „ Wróżby andrzejkowe”;
 • grudzień - wyjazd na spektakl pt. „Piekielnica” do Teatru ludowego w Bukowinie Tatrzańskiej;
 • 17 grudnia – nagranie życzeń świątecznych i noworocznych w kościółku na Sołtysówce przez Burmistrza Rabki – Zdrój;

Rok 2010

 • 9 stycznia – Finał WOŚP, koncert chórów z Białorusi, występ grupy Pod Dudą;
 • 29 stycznia – wspólna kolęda z Rabczańskim Kołem Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym, występ dziecięcego zespołu regionalnego z Ponic;
 • 16 luty – zebranie walne stowarzyszenia, podsumowanie kadencji władz stowarzyszenia, wybory nowego zarządu i komisji rewizyjnej;
 • 15/16 marca – sfinansowanie przez stowarzyszenie wyjazdu młodzieży gimnazjalnej Z Ponic i Rdzawki do Nowego Targu w ramach projektu „Sięgaj po więcej”;
 • 28 marca – II Konkurs Palm Wielkanocnych w starym kościółku na Sołtysówce;
 • kwiecień/maj – zajęcia tańca towarzyskiego dla uczniów Zespołu Szkół w Ponicach – grant stowarzyszenia;
 • 30 kwietnia – ufundowanie nagród przez stowarzyszenie w konkursie pieśni patriotycznej;
 • 13 czerwca – występ dziecięcego zespołu regionalnego z Ponic na festynie w Skawie;
 • 27 czerwca – występ dziecięcego zespołu regionalnego na festynie Koła Gospodyń w Ponicach;
 • 11 lipca – VII Puchar Ponic, występy zespołów muzycznych: Pod Dudą, Driver, Kasia Miśkowiec Band, finał Mundialu 2010 na dużym ekranie;
 • 25 lipca – VI Festyn Regionalny „Ponice regionalnie”;
 • 14 listopada – V Posiady Góralskie, sztuka pt. „Cepry i górale”; 

Rok 2011

 • 8 stycznia - finał WOŚP w Zespole Szkół w Ponicach;
 • 4 kwietnia - ufundowanie pakietu książek na nagrody dla uczniów Zespołu Szkół w Ponicach;
 • 17 kwietnia - III Konkurs Palm Wielkanocnych - dofinansowany przez Urząd Miejski w Rabce - Zdroju  w ramach projektu "Ponice regionalnie";
 • 28 maja - wycieczka "Szlakiem Orlich Gniazd" - dofinansowana przez Urząd Miejski w Rabce - Zdroju w ramach projektu "W zdrowym ciele zdrowy duch" oraz Fundację Rozwoju Regionu Rabka; 
 • 31 lipca – VII Festyn Regionalny w ramach projektu „Ponice regionalnie”;
 • 27 sierpnia – VIII Puchar Ponic w piłce nożnej, koncert zespołu Rebus z Łodzi;
 • 12 listopada – VI Posiady Góralskie - nadanie imienia Prymni zespołowi regionalnemu przy Zespole Szkół w Ponicach (chrzciny);

Rok 2012

 • 1 kwietnia - IV Konkurs Palm Wielkanocnych w kościele MB Królowej Polski w Ponicach;
 • 6 marca – drużyna piłkarska Ponice Chłopcy Nasi zdobyła mistrzostwo II Ligi Nowotarskiej Piłki Halowej (awans do I Ligi!);
 • 2 czerwca - IX edycja Pucharu Ponic w piłce nożnej;
 • 16 czerwca - pomoc stowarzyszenia w organizacji obchodów jubileuszu stulecia szkoły w Ponicach, połączonych z nadaniem sztandaru i imienia Antoniny Zachary - Wnękowej tutejszemu gimnazjum;
 • 5 sierpnia – Stowarzyszenie „Poni…ce do kłębka” otrzymało nominację do Nagrody Marszałka Województwa Małopolskiego dla najlepszych organizacji pożytku publicznego „Kryształy Soli” - VIII edycja;
 • 7 sierpnia - spotkanie z folklorem meksykańskim - zespół Tiatizcalli oraz Majeranki i zespół Jana Janoty;
 • 18 sierpnia – wizyta członków koła terenowego PSOUU w Rabce–Zdroju. Rodzice, msza św. w kościółku na Sołtysówce, spotkanie integracyjne koło Zespołu Szkół w Ponicach, występ zespołu Prymni;
 • 26 sierpnia – współorganizowanie Gminnych Dożynek w Ponicach;
 • 15 października – początek realizacji projektu pt. „Twórcze wykorzystanie czasu po lekcjach” w ramach Programu English Teaching finansowanego przez Polsko– Amerykańską Fundację Wolności (koordynator – Wojciech Zajic);
 • 11 listopada - IV Zaduszki Rabczańskie, wspomnienie o kierowniku szkoły w Ponicach – Juliuszu Lubelskim (autor - Stanisław Skawski), występ zespołu regionalnego Prymni oraz recytacja utworu Antoniny Zachary – Wnękowej - Barbara Zając;
 • 17 listopada – VII Posiady Góralskie - obchody I rocznicy chrztu Prymnych;

 

Rok 2013

 • 12 stycznia – wystawienie przez Prymnych sztuki teatralnej „Wilijno przypowieść” (na motywach powieści Karola Dickensa), inspirowanej opisem zwyczajów bożonarodzeniowych górali zwanych Zagórzanami, dokonanym przez etnografkę Stefanię Ulanowską (adaptacja - Anna Skawska i Stanisław Skawski);
  • 24 marca - V Konkurs Palm Wielkanocnych w kościele MB Królowej Polski w Ponicach;
  • 30 marca - tradycyjne święcenie pokarmów w kościółku na Sołtysówce w Ponicach;
  • 1 czerwca - X Puchar Ponic w piłce nożnej;
  • 5 czerwca - finał projektu „Twórcze wykorzystanie czasu po lekcjach”;
  • 21 lipca – VIII Festyn Regionalny w Ponicach, współpraca ze Stowarzyszeniem Przyjazna Dolina Raby;
 • 6 sierpnia  -  konkurs Stowarzyszenia Przyjazna Dolina Raby zatytułowany „Regionalny smak LGD” - II miejsce dla Stowarzyszenia „Poni…ce do kłebka” za zestaw potraw: pierogi podhalańskie z góralskim oscypkiem i cukinię z żurawiną;
 • 11 sierpnia – Dożynki Gminne w Rdzawce;
 • 9 września - I miejsce na Festiwalu „Beskidzka Podkówecka” w Tenczynie dla zespołu Prymni;   
 • 16 listopada - VIII Posiady Góralskie - II rocznica chrztu Prymnych;

 

Rok 2014

 • 22 stycznia – udział zespołu Prymni w XIII Rodzinnym Konkursie Kolęd i Pastorałek w Harkabuzie;
 • 23 stycznia – koncert kolęd w wykonaniu zespołu Prymni z okazji Dnia Babci i Dziadka w Zespole Szkół w Ponicach;
 • 1 lutego – udział zespołu Prymni w konkursie kolęd „Panu śpiewać chcę” organizowanym przez ŚCR-U w Rabce – Zdroju; 
 • 5 lutego – grant dla stowarzyszenia od Urzędu Miejskiego w Rabce – Zdroju na realizację zadania „PONICE REGIONALNIE – pielęgnujemy i przekazujemy zwyczaje, tradycje naszych przodków”; (nauka gry na skrzypcach, śpiew i taniec góralski); 
 • 13 lutego - udział zespołu Prymni w posiadach poświęconych poetce Antoninie Zacharze - Wnękowej w MOK w Rabce – Zdroju;
 •  13 kwietnia - VI Konkurs Palm Wielkanocnych w kościółku na Sołtysówce; I miejsce dla palmy stowarzyszenia w konkursie zorganizowanym przez stowarzyszenie Przyjazna Dolina Raby na najpiękniejszą palmę wielkanocną;  
 • 19 kwietnia - święcenie pokarmów w kościółku na Sołtysówce;
 • 11 maja – II miejsce i „Srebrne Kierpce” dla zespołu Prymni
  w V Tatrzańskim Festiwalu Dziecięcych Zespołów Regionalnych „Złote Kierpce” w Zakopanem - nominacja do Festiwalu Karpackiego w Rabce – Zdroju;
 • 7 czerwca - impreza plenerowa „Sportowo i rodzinnie dla Niepodległej”, I Bieg Wolności, XI Puchar Ponic w piłce nożnej;
 • 14 czerwca – występ Prymnych na Festiwalu Karpackim w Rabce-Zdroju;
 • 15 czerwca – wizyta kardynała ks. Stanisława Dziwisza, odsłonięcie tablicy poświęconej Janowi Pawłowi II na ścianie kościółka na Sołtysówce;
 • 15 czerwca – medal z okazji 150-lecia lecznictwa uzdrowiskowego w Rabce-Zdroju dla Stowarzyszenie „ Poni…ce do kłębka”;
 • 27 lipca – IX Festyn Regionalny w Ponicach, współpraca ze Stowarzyszeniem Przyjazna Dolina Raby i Czarnej Orawy;
 • 23 sierpnia – występ Prymnych na 46 Międzynarodowym Festiwalu Folkloru Ziem Górskich w koncercie „Mali górale”;
 • 31 sierpnia - finał akcji „ Wakacje z siatkówką”, turniej Siatkarski Puchar Lata 2014;
 • 11 listopada - IX Posiady Góralskie - III rocznica chrztu Prymnych;

Rok 2015

 • 2 lutego - udział zespołu regionalnego Prymni w V Rabczańskim Kolędowaniu, w kościele św. Teresy w Rabce – Zdroju;
 • 1 marca – grant dla stowarzyszenia od Urzędu Miejskiego w Rabce – Zdroju na realizację zadania „PONICE REGIONALNIE – pielęgnujemy i przekazujemy zwyczaje, tradycje naszych przodków”; (nauka gry na skrzypcach, śpiew i taniec góralski); 
 • 20-21 marca – współorganizowanie wraz z Zespołem Szkół w Ponicach i Fundacją Rozwoju Rabki „Wiosennego Śpiewogrania” czyli I Przeglądu piosenki Turystycznej, recital Marcina Kurka;
 •  29 marca - VII Konkurs Palm Wielkanocnych w kościółku na Sołtysówce;
 • 4 kwietnia - święcenie pokarmów w kościółku na Sołtysówce;
 • 30 maja – Rodzinny Festyn Sportowy, II Bieg Wolności, XII Puchar Ponic w piłce nożnej;
 • 22 czerwca – VII lokata stowarzyszenia w konkursie fotograficznym pt. „Najciekawszy projekt zrealizowany przez beneficjentów LGD w obiektywie.” (Jolanta Świder );
 • lipiec – sierpień – akcja sportowa „Wakacje z siatkówką”;
 • 23 sierpnia – współorganizowanie Gminnych Dożynek w Ponicach;
 • 29 sierpnia - finał akcji „Wakacje z siatkówką”, turniej Siatkarski Puchar Lata 2014;
 • 4 października - II miejsce muzyki zespołu Prymni w kategorii dziecięcej do lat piętnastu podczas 40 Konkursu Muzyk Podhalańskich im. Tomasza Skupnia, który odbył się w Miejskim Ośrodku Kultury w Nowym Targu;
 • 11 listopada – I Turniej Bilardowy rozegrany w siłowni przy Kościele Parafialnym Matki Bożej Królowej Polski w Ponicach;
 • 14 listopada – udział Prymnych w XVI Konkursie Młodyk Toniecników w Białym Dunajcu;

Rok 2016

 • 9 stycznia - X Posiady Góralskie - IV rocznica chrztu Prymnych;
 • 2 lutego - udział zespołu regionalnego Prymni w VI Rabczańskim Kolędowaniu, w kościele św. Teresy w Rabce – Zdroju;
 • 1 marca – grant dla stowarzyszenia od Urzędu Miejskiego w Rabce – Zdroju na realizację zadania „PONICE REGIONALNIE – pielęgnujemy i przekazujemy zwyczaje, tradycje naszych przodków”; (nauka gry na skrzypcach, śpiew i taniec góralski); 
 • 20 marca - VIII Konkurs Palm Wielkanocnych w kościółku na Sołtysówce;
 • 23 marca – współorganizowanie wraz z Zespołem Szkół w Ponicach „Wiosennego Śpiewogrania” czyli II Przeglądu Piosenki Turystycznej, warsztaty muzyczne – Stanisław Skawski;
 • 26 marca - święcenie pokarmów w kościółku na Sołtysówce;
 • 4 czerwca – Rodzinny Festyn Sportowy, III Bieg Wolności, XIII Puchar Ponic w piłce nożnej; impreza muzyczna „ 60 lat rock and rolla”;
 • 8 lipca - udział Prymnych w Konkursie na Najpopularniejszy Dziecięco - Młodzieżowy Zespół Regionalny Podhala, Orawy, Spisza i Pienin 2016 (11 miejsce);
 • 31 lipca - X Festyn Regionalny w Ponicach, współpraca ze Stowarzyszeniem Przyjazna Dolina Raby i Czarnej Orawy; 

 

Ciąg dalszy nastąpi ….