Zespół regionalny z Ponic otrzymał imię

12 listopada 2011r. podczas posiadów regionalnych organizowanych przez Stowarzyszenie „Poni…ce do kłębka”, działający przy ZSPiG w Ponicach zespół regionalny, otrzymał swoją nazwę – PRYMNI. Przygotowania do chrztu zespołu w dużej mierze wsparli rodzice dzieci oraz Urząd Miejski w Rabce – Zdroju w ramach projektu „Ponice regionalnie”.
Kumoską zespołu została Pani Dorota Majerczyk – etnolog, a kumotrem - ks. proboszcz tutejszej parafii Mieczysław Pajdo. Po uroczystej mszy św. zebrani udali się do szkoły, gdzie obejrzano najpierw krótką prezentację z działalności zespołu. Następnie nadano imię zespołowi - PRYMNI, a potem był występ artystyczny dzieci i dorosłych. Liczy on sobie obecnie przeszło 40 osób i jest wielopokoleniowy. Udział w zajęciach dorosłych mieszkańców Ponic, umożliwia łączenie pokoleń i naturalny przekaz tradycji.

Zespół prowadzą instruktorzy: Anna Skawska – Kapłon i Paweł Gał.

W trakcie zajęć uczestnicy uczą się tańca i śpiewu z regionu podhalańskiego oraz elementów kultury zagórzańskiej. Podczas prób i występów towarzyszy zespołowi kapela rodziny Kapłonów.

Olbrzymią radość sprawiły dzieciom otrzymane od kumoski prezenty: chusty, materiał na spódnice i malowany na szkle obraz Matki Boskiej Cygańskiej. Po oficjalnych uroczystościach i występach czekała na dzieci jeszcze jedna niespodzianka – przygotowany przez rodziców wielki tort. Potem zaproszono wszystkich do wspólnej zabawy.

Dobrodziejami zespołu są: Dorota Majerczyk – inicjator powstania zespołu, dyrektor ZSPiG Stanisław Skawski, Stowarzyszenie „Poni…ce do kłębka”, ks. Proboszcz Mieczysław Pajdo, Urząd Miejski w Rabce – Zdroju, władze samorządowe wsi oraz mocno zaangażowani w pracę - rodzice dzieci z zespołu.

 

A oto pełny tekst z nadania imienia zespołowi regionalnemu PRYMNI:

Na mocy tradycji ojców nasyk, bieryncy na świadków syćkik tu obecnyk, nadaje sie zespołowi regionalnemu w Ponicak miano – PRYMNI.

Nazwa ta, o jesce łacińskim rodowodzie, znacy : wiedoncy prym, ale tyz sprawujONcy przewodnictwo.

Przeto zobowionzuje ona wos do tego, byście strzegli tradycji przodków wasyk, ktoro jest wasom godnościom i dumom. Byście pilnowali spuścizny ojców wasyk i nie zabacowali o rodzimej kulturze i sztuce choćby los zagnoł wos na koniec świata. Byście silni głosym, co we wnuku drzymie, dbali o dobre imie rodnyj wsi, bo w niyj som wase korzynie, co przekozali wom dokumyntnie w duchowym testamyncie wasi ojcowie.

Toście winni sobie, a i ojcom Wasym.

Tak wom dopomóz Bóg.

:::więcej zdjęc